Du học Dự bị tiếng

Danh sách trường phù hợp với bạn

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với Phương Nam Education để được tư vấn và bổ sung thông tin.
Navitas - Lancaster University, Leipzig
Navitas - Lancaster University, Leipzig

Tỉnh bang/ Thành phố: Leipzig

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Dự bị tiếng

Học phí (tham khảo): €15,000/năm

Chi phí du học (tham khảo): €15,850/năm

New European College, Munich
New European College, Munich

Tỉnh bang/ Thành phố: Munich

Bậc học: Cao Đẳng, Đại Học, Thạc Sĩ, Dự bị tiếng

Học phí (tham khảo): €4,900/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €7,100/kỳ

EIIE Eurasia Institute for International Education GmbH, Berlin
EIIE Eurasia Institute for International Education GmbH, Berlin

Tỉnh bang/ Thành phố: Berlin

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Dự bị tiếng

Học phí (tham khảo): €8,500/năm 

Chi phí du học (tham khảo): €13,745/năm

Tư vấn miễn phí

Zalo chat