Du học Tiến sĩ

Danh sách trường phù hợp với bạn

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với Phương Nam Education để được tư vấn và bổ sung thông tin.
Berlin School of Business & Innovation
Berlin School of Business & Innovation

Tỉnh bang/Thành phố: Berlin

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí: €11,000 EUR/năm

Technische Universität Bergakademie Freiberg
Technische Universität Bergakademie Freiberg

Tỉnh bang/ Thành phố: Freiberg

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến sĩ

Học phí (tham khảo): €300/kỳ            

Chi phí du học (tham khảo): €638,50 - €758,50/tháng

 
Medizinische Hochschule Hannover
Medizinische Hochschule Hannover

Tỉnh bang/ Thành phố: Hannover

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €10,800 - €12,000/chương trình

Europa-Universität Flensburg
Europa-Universität Flensburg

Tỉnh bang/ Thành phố: Flensburg

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €259/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €7,200 - €8,400/năm

 
Universität Erfurt
Universität Erfurt

Tỉnh bang/ Thành phố: Thuringia 

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €1,600/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €853/tháng

 
Universität der Künste Berlin
Universität der Künste Berlin

Tỉnh bang/ Thành phố: Berlin

Bậc học: Cao Đẳng, Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €300/kỳ

 

 
Goethe Universität Frankfurt am Main
Goethe Universität Frankfurt am Main

Tỉnh bang/ Thành phố: Frankfurt

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €369,89/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €948/tháng

HafenCity Universität Hamburg
HafenCity Universität Hamburg

Tỉnh bang/ Thành phố: Hamburg 

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €320/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €700/tháng

Zeppelin Universität - Friedrichshafen
Zeppelin Universität - Friedrichshafen

Tỉnh bang/ Thành phố: Freiberg 

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €1,500/kỳ

 

Technische Universität Chemnitz
Technische Universität Chemnitz

Tỉnh bang/ Thành phố: Chemnitz 

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €264,59/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €358,50 - €546,50/tháng

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Tỉnh bang/ Thành phố: Erlangen

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €127/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €9,852/năm

Technische Universität Hamburg
Technische Universität Hamburg

Tỉnh bang/ Thành phố: Hamburg

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): €335,90/kỳ

Chi phí du học (tham khảo): €750/tháng

Tư vấn miễn phí

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay
Zalo chat